Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Förteckna enligt verksamhetsbaserad informationsredovisning

Innehållet på VIR-sidorna är under uppdatering.

Verksamhetsbaserad informationsredovisning (VIR) utgörs av redovisningsplaner, hanteringsanvisningar, systemförteckningar och arkivbeskrivningar. I de dokumenten kartläggs och dokumenteras den information som förväntas uppstå i varje myndighets arbetsprocesser.

I VIR ingår även att förteckna den information som skapats i en arkivförteckning.


Verksamhetsbaserad informationsredovisning (VIR) infördes år 2019 inom Region Stockholm. Det innebär att en ny praxis för hur informationen ska förtecknas måste arbetas fram. Tillämpningsanvisningen Förteckna enligt VIR Pdf, 483.3 kB. är en del i det arbetet.


För myndigheter som inte förtecknar i Visual Arkiv finns det mallar att använda sig av.