Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Redovisningsplanen - grunden för informationsredovisningen

Innehållet på VIR-sidorna är under uppdatering.

I arbetet med VIR är redovisningsplanen det första som ska tas fram. Redovisningsplanen ska utgå från Standardredovisningsplanen SLL (tidigare SLL-Strukturen/Standardstruktur verksamhetsområden SLL). Planen är indelad i verksamhetsområden, processgrupper och processer.

Redovisningsplanens syfte är att ge en översiktlig bild av hur myndighetens information uppstår och ska kunna förstås av utomstående. Redovisningsplanen används även för klassificering av ärenden i diariet, och ersätter tidigare diarieplaner eller diarie-/dossierplaner. Det ska bara finnas en redovisningsplan per myndighet. Redovisningsplanen upprättas som en del av mallen för hanteringsanvisningar Excel, 18 kB..