Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Myndighetens redovisningsplan

Varje myndighet ska ta fram en egen redovisningsplan som ska utgå från Standardredovisningsplanen Region Stockholm, verksamhetsområdena och processgrupperna får dock inte ändras eller tas bort.

Redovisningsplanen skapas genom att myndighetens processer läggs in under de processgrupper där de hör hemma. 


Exempel

Så här förhåller sig Standardredovisningsplanen Region Stockholm till den egna redovisningsplanen:


Ta hjälp av Regionarkivet om det uppstår svårigheter med att placera processerna i processgrupperna.

 

I normalfallet delas processgrupperna in i processer, men det är inte obligatoriskt. För små myndigheter kan det vara tillräckligt med verksamhetsområden och processgrupper. I en stor och komplex myndighet kan processerna delas in i delprocesser. Redovisningsplanen får då en fjärde nivå.

 

Exempel

Redovisningsplan med delprocesser:

 

Exempel Redovisningsplan med delprocesser


Styrdokument