Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Systemförteckningen

Systemförteckningen är en lista över de IT-system där myndigheten har information (är informationsägare). I systemförteckningen kopplas informationen i systemen ihop med de processer där informationen finns, vilket hjälper myndigheten att ha kontroll över sin samlade information.


Systemförteckningen ska innehålla både system som är i bruk och system som inte används hos myndigheten och ska avvecklas. Kontorssystem som ingår i den regiongemensamma IT-plattformen (t.ex. system i Office-paketet och Skype), behöver inte redovisas i förteckningen.


Förteckningen ska förutom namn på systemen innehålla uppgifter om systemägare, informationsägare, tidsperiod med mera. Systemförteckningen ska upprättas enligt Regionarkivets mall systemförteckning VIR Excel, 14.4 kB..