Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Utbildning i VIR

Innehållet på VIR-sidorna är under uppdatering.

Utbildningen som hölls hösten 2015 tar upp VIR-teori och hur ett införande av VIR ska drivas i den egna myndigheten.

Titta på filmen från början till slut, eller navigera dig fram mellan utbildningens olika avsnitt.


VIR - Teori Länk till annan webbplats.


Kontakta Regionarkivet om du har frågor om VIR.