Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Versionshantering och ändringshantering

Innehållet på VIR-sidorna är under uppdatering.

Ändringar kan göras löpande inom ramen för samma version av informationsredovisningen. Upprättandet av en helt ny version av informationsredovisningen innebär däremot att en ny redovisningsplan tas fram och att arkivbildningen bryts.

En ny version av redovisningsplanen (och därmed en ny version av hanteringsanvisningarna och systemförteckningen) ska samrådas med Regionarkivet innan den får tas i bruk. Tidigare versioner av redovisningsplanen, hanteringsanvisningarna, systemförteckningen och arkivbeskrivningen ska bevaras.


Ändringshantering görs när en process upphör eller tillkommer och när förändringar görs vad gäller till exempel förvaring och gallringsbeslut. Ändringar inom samma version behöver inte samrådas med Regionarkivet.