Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Nytt Fynd i arkivet: Bör jag verkligen diarieföra denna?

En diskussion från jobbet som hamnat i arkivet, året är 1969.

Lappen dyker upp tillsammans med en namninsamling, Kungsholmens byalag har samlat in underskrifter och ställer krav på insyn i planeringen för Kungsholmen. Återfanns i Kommunalförbundet för Stockholms stads och läns regionala frågor (KSL)s arkiv.

Storlandstinget 50 år är årets tema för Fynd i arkivet på Regionarkivet. Här kan du läsa den nya artikeln då vi gör ett besök i KSLs arkiv.


Fler artiklar hittar du under Fynd i arkivet.

Senast uppdaterad den