Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Nytt Fynd i arkivet: Hur stor är egentligen en region?

Regionplaneringen var en viktig men knepig bit i storlandstingspusslet. Då som nu stod bostadsbyggande och trafikfrågor högt på dagordningen och den fysiska planeringen spelade en nyckelroll i den pågående expansionen av Storstockholm. Men samarbetsformerna, omfattningen och den geografiska gränsdragningen för regionplanerna hade redan då stötts och blötts i flera decennier.

Storlandstinget 50 år är årets tema för Fynd i arkivet på Regionarkivet. Här kan du läsa den nya artikeln som handlar om regionplaneringen och den geografiska indelningen.


Fler artiklar hittar du under Fynd i arkivet.

Senast uppdaterad den