Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Arkivens dag 2019 - Gömt och glömt i arkivet

Regionarkivet uppmärksammar Arkivens dag Länk till annan webbplats. med en digital utställning. Sedan 1998 har Arkivens dag arrangerats den andra lördagen i november varje år. Varje år har ett nytt tema. I år är temat ”Gömt och glömt i arkivet”.

Regionarkivet har valt att lyfta fram några av de arkivaccessoarer som finns i våra arkiv.

Att lyfta fram just kläder anknyter till årets tema på flera olika sätt. Kläder är ju inte något man väntar sig att finna i Regionarkivet Stockholm. Merparten av den information som finns här är patientjournaler.


Papper, elektroniskt lagrad information och mikrofilm är de vanligaste medierna. Kläderna vi visar här har inte bara haft en bärare. De är också informationsbärare. Vi visar här hur kläder använts som del i kampanjer, som yrkeskläder och som ett sätt att profilera Stockholms läns landsting.


Se utställningen här nedan!