Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.
Byggandet av
Huddinge sjukhus år 1969

Bilder från byggnationen av Huddinge sjukhus år 1969. Okänd fotograf.

Storlandstinget och det som inte blev av

Att skapa ett så kallat storlandsting var naturligtvis inte ett enkelt projekt att ta sig an. När man tittar tillbaka på den ursprungliga idén för storlandstinget ser man snabbt att planerna var större än det som till sist kom till utförande.

Bildandet gick inte helt smärtfritt, en del projekt fick skrotas helt och andra göras om. Några av dom tankar som fanns från början var att det skulle finnas ett regionalt grepp kring bostadsbyggande, vatten- och avloppsfrågor och även värme- och elförsörjning.


Enligt en del av de politiker som var med vid bildandet berodde misslyckandet att införa detta på att de så kallade förortskommunerna inte var redo att släppa ifrån sig ansvaret för bostadsbyggandet. Kanske var det även en ekonomisk fråga som vissa har påstått. Oavsett anledning blev en ”överkommunal” bostadsförsörjning aldrig av. I en skrivelse från den 18 juni 1968 till Stockholms stadsfullmäktige och Stockholms läns landsting lägger storlandstingskommittén (SLAK) fram förslaget att ”det primära ansvaret för bostadsförsörjningen åvilar kommunerna” medan Kommunalförbundet för Stockholms stads och läns kommunala frågor (KSL) ska verka ”supplementärt i förhållande till dessa”. Förbundet ska alltså främst göra insatser vid större nybyggnationer där kommunerna inte har resurserna för att genomföra projektet på egen hand. Man avslutar med att denna verksamhet från och med 1971 ska gå över till storlandstinget.


Även tankarna på en ”överkommunal” vatten- och avloppsförsörjning försvann till sist och dessa frågor löstes istället via kommunalförbund eller avtal mellan Stockholm och de grannkommuner som berördes.


Ytterligare ett projekt som aldrig fulländades var sjukhuset i Enskededalen. Medan Stockholms stad hade en tanke om att bygga ett nytt centralsjukhus i Enskededalen hade Landstinget samtidigt börjat planera för ett sjukhus i Huddinge. Även om Stockholms stad hade projekterat och även börjat riva de koloniträdgårdar som fanns i området så satte Kommunalförbundet för Stockholms stads och läns kommunala frågor (KSL) till sist stopp för hela projektet till förmån för Huddinge sjukhus. Man hade vid det laget insett att även om man kunde bygga båda sjukhusen skulle det bli svårt att få det att gå ihop ekonomiskt att driva dom båda.


Under året kommer Regionarkivet publicera ytterligare artiklar rörande både bostadsförsörjningen och stadsplaneringen, men också en artikel om regionplaneringen. Är du intresserad av att veta mer finns arkiv både från Storlandstingskommittén och Kommunalförbundet för Stockholms stads och läns kommunala frågor hos Regionarkivet.


Artikeln är skriven av Zarah Karlsson, arkivarie

Senast uppdaterad den