Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.
Längst till vänster har vi en av de tidiga SL-bussarna. Bilden är tagen av fotograf Björklund. I mitten ser vi en så kallad bussremsa med stämpel från sent 1980-tal, okänd fotograf. Längst till höger är en tidtabell från Gärdet på 1970-talet. Fotograf: Bo Stenman.

Längst till vänster har vi en av de tidiga SL-bussarna. Bilden är tagen av fotograf Björklund. I mitten ser vi en så kallad bussremsa med stämpel från sent 1980-tal, okänd fotograf. Längst till höger är en tidtabell från Gärdet på 1970-talet. Fotograf: Bo Stenman.

SL bildas 1967 - vi får sammanhängande kollektivtrafik i hela regionen

Vad vore en region utan en sammanhållen kollektivtrafik? I lite mer än femtio år har vi haft SL att tacka för en smidigare transport över kommungränserna. Visst är det irriterande med förseningar på grund av signalfel, men då kan vi minnas, eller försöka föreställa oss, hur det var innan SL bildades. När en biljett oftast enbart gällde inom kommunens gränser.

En av anledningarna till att SL kom att bildas var den splittrade kollektiva trafikförsörjningen inom Stockholmsregionen. Kollektivtrafiken drevs av ett tiotal olika företag, med olika taxesystem och taxenivåer. Det låter inte som ett särskilt smidigt sätt att resa på när man behövde resa över kommungränsen.

 

Allt började med Hörjelöverenskommelsen om Storstockholms kollektiva trafik år 1964. Året efter beställs flertalet högertrafikbussar eftersom det redan var beslutat att högertrafik skulle införas 1967. Samma år som vi får högertrafik bildas AB Storstockholms lokaltrafik (SL) och nu spelas även dängan Håll dig till höger, Svensson flitigt på radio.

 

Till en början låg SL under kommunalförbundet KSL. När Storlandstinget bildades år 1971 gick kommunalförbundet och dess uppdrag upp i Storlandstinget. Samma år infördes 50-kortet, ett busskort som möjliggjorde att man kunde resa ett obegränsat antal resor inom SL-området. Två år senare införs zontaxa. Hos Regionarkivet finns handlingarna från SL bevarade. Här kan du läsa bland annat allt om taxeutredningen.

 

En omdebatterad fråga vid denna tidpunkt var inrättandet av en pendeltågsstation vid Flemingsberg. Trafikförsörjningen behövde utvecklas i och med byggandet av Huddinge sjukhus i Flemingsberg. SJ hade hand om tågtrafiken men ansåg att SL skulle bekosta ett ytterligare tågspår – så att linjen blev dubbelspårig. Ett kalas som skulle gå på cirka 90 miljoner kronor! SL och Storlandstinget motsatte sig givetvis att stå för kostnaden. Efter år av förhandlingar gick till slut regeringen in och förelade SJ att inrätta en station i Flemingsberg. Tur var väl det! Idag kan du åka både pendeltåg och buss till Regionarkivet som ligger i just Flemingsberg. Hur du tar dig hit och våra öppettider hittar du på vår webbplats.


Artikel skriven av Cecilia Lundin, arkivarie

Senast uppdaterad den