Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.
Utsnitt ur Pendeltågsbana genom Stockholm- Delen Tomteboda-Riddarfjärden Plan, Stockholm i mars 1966 Civ.ing. Karl Sicking. Ur Kommunalförbundet för Stockholms stads och läns regionala frågor (KSL)s arkiv

Utsnitt ur Pendeltågsbana genom Stockholm- Delen Tomteboda-Riddarfjärden Plan, Stockholm i mars 1966 Civ.ing. Karl Sicking. Ur Kommunalförbundet för Stockholms stads och läns regionala frågor (KSL)s arkiv

”Bör jag verkligen diarieföra denna? Nej.”
Ett besök i Kommunalförbundet för Stockholms stads och läns regionala frågor (KSL)s arkiv

-Bör jag verkligen diarieföra denna? Frågan står med skrivmaskinsbokstäver på en liten papperslapp – Nej. Har någon svarat med bläck -Vad skall vi göra med den? Frågar någon i blyerts med annan handstil. Samtalet hittar jag tillsammans med ett brunt kuvert i Kommunalförbundet för Stockholms stads och läns regionala frågor (KSL)s arkiv. Poststämpeln är från oktober 1969 och brevet är adresserat till Göran Rådös– sekreterare för KSL:s Förbundsfullmäktiges styrelse, till hans bostad i Skärholmen. Avsändare är Kungsholmens byalag och de ställer krav.

Handskriven lapp ur KSLs arkiv: Bör jag verkligen diarieföra denna?

KSL bildades 1965 och var föregångaren till Storlandstinget, ett förbund för samarbete mellan stad och landsting under en övergångsperiod. Uppdraget var att bygga ut och driva den gemensamma kollektivtrafiken i länet, och till viss del även bostadsplaneringen. Innan Storlandstingets tid fanns i Stockholms län av två organisationer för sjukvård och flera företag som drev kollektivtrafik, staden hade sin organisation och landstinget hade sin. Stockholms stad drev sjukhus i staden och landstinget sjukhus i resten av länet.

En stor del av KSL:s arbete kom att handla om planeringen av den gemensamma kollektivtrafiken och att omvandla ett myller av olika trafikföretag till en gemensam och samordnad kollektivtrafik som drevs av landstinget. 1969 tog KSL också över ansvar för regionplaneringen.


I KSL:s arkiv får vi en skymt av hur arbetet med Storlandstinget gått till. Vi kan se att KSL köper aktier i Lidingöbanan, Waxholms Ångfartygs AB och fler trafikföretag. Vi kan hitta utredningsplaner för tunnelbanelinjer som till exempel Botkyrkabanan och planer på att förlänga Farstabanan till Farsta strand.

 

Tunnelbanans blå linje börjar byggas under den här tiden och i arkivet finns avtal med fastighetsägare på Kungsholmen som ger KSL rätt att dra tunnelbanan under fastigheterna i kvarteren Fikonet, Äpplet och Morellträdet med flera. Planeringen engagerade Kungsholmens byalag, de kräver att få insyn i planeringsarbetet. I det bruna kuvertet som skickades till Göran Rådö kräver byalaget en utställning av planeringsarbetet, att få bli remissinstans och en debatt med berörda politiker. De erbjuder sig att skicka upp en delegation för att diskutera planerna. Bifogat finns 21 sidor med namnunderskrifter. Brevet har diarieförts och KSL:s förbundskansli svarar att man noterat önskemålet att bli remissinstans, och att samma praxis som för övriga berörda parter kommer tillämpas.

 

Det är en av många historier ur KSL:s arkiv. Några andra ämnen som behandlas är frågan om förbud mot alkohol- och tobaksreklam i kollektivtrafiken, nolltaxa i kollektivtrafiken och expropriering av mark till friluftsliv och bostadsbyggande.


Artikeln är skriven av Alva Magnusson, arkivarie.


Källor:

Kommunalförbundet för Stockholms stads och läns regionala frågor (KSL)s arkiv

 

Fritz, Sven, 25 år med Storlandstinget: Stockholms läns landsting 1971-1995, Stockholms läns landsting: Stockholm 1996.

 

Gustafson, Uno, Storstockholm och storlandstinget: Expansion och integration i Stockholms län, Stockholms läns landsting: Stockholm 1991.

Senast uppdaterad den