Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Redovisa information och ordna arkiv

Alla myndigheter är skyldiga att hålla ordning på sin information och sina arkiv. Informationen ska också redovisas för att den ska kunna återsökas och förstås utifrån sitt sammanhang. Informationen är en resurs som ska kunna användas av regionens anställda, medborgarna, näringslivet och forskningen.

 

Mer information finns i vägledningen.

Senast uppdaterad den