Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Systemförteckning

Systemförteckningen är en lista över de IT-system där myndigheten förvarar information. I systemförteckningen kopplas informationen i systemen ihop med de processer där informationen finns, vilket hjälper myndigheten att ha kontroll över sin samlade information.

Systemförteckningen ska innehålla både system som är i bruk och system som inte längre används hos myndigheten. Kontorssystem som ingår i den regiongemensamma IT-plattformen (t.ex. system i Office-paketet), behöver inte redovisas i förteckningen.


De uppgifter som är obligatoriska i systemförteckningen framgår av mallen för systemförteckning.