Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Så är vi organiserade

Regionarkivet består av enheterna Arkiv- och informationsförvaltning, Svar samt Tillsyn och utredning. All information som ska bevaras inom Region Stockholm ska levereras till oss för slutarkivering.

Regionarkivet är en del av kulturförvaltningen Länk till annan webbplats. inom Region Stockholm Länk till annan webbplats.. Vi är ca 40 medarbetare varav de flesta arbetar i våra lokaler på Björnkullavägen i Flemingsberg.

Arkiv- och informationsförvaltning

Arkiv- och informationsförvaltning har i uppdrag att ta ett helhetsansvar för förvaltning och vård av informationen hos Regionarkivet, oavsett förvaringsmedia.


Enheten ansvarar för krav, funktioner, tjänster och processer som bestämmer hur regionens arkiverade information ska bevaras över tid. Exempel på ansvarsområden inom enheten är:


  • Övergripande bevarandestrategi för regionarkivets information
  • Förvaltning av arkivdepåerna, bioarkivet samt e-arkivet
  • Förvaltning och utveckling av e-tjänster för arkivering
  • Förvaltning av beståndsregister där innehållet i de överlämnade arkiven redovisas
  • Tillgängliggörande av Regionarkivets arkiverade information
  • Genomförande av långsiktig arkivvårdsplan
  • Leveranser av information till arkivet och till bioarkivet
  • Reception och logistik

Svarsenheten

Vi svarar på frågor om informationen som vi förvarar. Vi söker reda på, tar fram och lämnar ut information till allmänhet, vårdverksamheter, forskare, myndigheter och näringsliv.

Tillsyn och utredning

Vi arbetar med att skapa goda förutsättningar för att regionens information ska hanteras på ett riktigt och ändamålsenligt sätt. Detta sker genom att vi tar fram styrande dokument, utbildar och ger råd och stöd till myndigheterna inom området informationshantering. Vi följer också upp regionens informationshantering och utövar tillsyn genom bland annat regler om samråd och inspektioner av dokumenthantering och arkivvård.

Senast uppdaterad den