Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Regionarkivets utbildningar

Anställda inom Region Stockholm erbjuds utbildning om informationshantering och arkiv. Utbildningen ger deltagarna grundläggande och övergripande kunskaper om offentlighet och sekretess samt hantering av information och arkivvård. Utbildningen riktar sig främst till arkivredogörare och arkivansvariga.

Vi erbjuder även behovsanpassade utbildningar för exempelvis verksamhetsansvariga eller systemförvaltare. Det finns även möjlighet till uppdragsutbildningar för andra intressegrupper. 

Vem har tillgång till tjänsten?

För att få delta på våra utbildningar ska du vara anställd inom Region Stockholm.


Med vår utbildning riktar vi oss framförallt till arkivansvariga och arkivredogörare. Men även verksamhetschefer, registratorer, systemförvaltare, systemadministratörer och annan personal som arbetar med information, dokumenthantering och arkivvård är välkomna.

Hur går det till?

Vi informerar om kommande utbildningstillfällen på webbplatsen och i Regionarkivets nyhetsbrev.


Uppdragsutbildningar kan beställas av alla verksamheter och anpassas efter beställarens önskemål och behov. Vill du beställa en uppdragsutbildning kontaktar du den tillsynsarkivarie på Regionarkivet som är kontaktperson för din verksamhet.

Finns det några särskilda krav?

För att kunna delta i våra utbildningar ska du vara anställd inom Region Stockholm. Inga förkunskaper krävs.

Hur lång tid tar det?

Vanligtvis hålls utbildningen en halv dag.

Uppdragsutbildningar anpassas efter beställarens önskemål.

Vad kostar det?

Utbildningarna är för närvarande kostnadsfria. När vi annonserar om en ny utbildning meddelar vi i så fall om den kostar något.


Uppdragsutbildningar faktureras enligt överenskommelse.

Vem kan jag kontakta?

Kontakta Peder Fallenius om du vill veta mer om våra utbildningar eller har frågor om kommande utbildningar.

Senast uppdaterad den