Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Analoga fotografier

Att bevara och vårda fotografier oavsett om det är papperskopior, diabilder, negativ eller digitala fotografier, kräver särskilda insatser. Hantering av digitala fotografier kommer inte att beskrivas här.

Hantering och förvaring skiljer sig åt beroende på om det rör sig om fotografier som dokumenterar myndighetens verksamhet, eller om det är fotografier som dokumenterar vårdinsatser (patientfotografier). Patientfotografier som ska bevaras, är en del av patientjournalen. Hur dessa ska hanteras, se instruktionen Arkivera pappersjournaler Pdf, 1.7 MB.. Den här texten behandlar hantering av verksamhetsfotografier.