Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Förvara

Fotografier ska förvaras i specialgjorda fotoaskar. Syrafria, ej limbestrukna, papper ska ligga mellan varje fotografi. För att fotografierna ska kunna bevaras på lång sikt är det viktigt att fotografierna förvaras i en lokal med ett så jämnt klimat som möjligt, helst inte över 18 grader varmt.