Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Rutiner och ansvar för dokumentationen

Handlingar/information inom EU-projekt ska hållas ordnade och tillgängliga enligt samma krav som gäller för handlingar/information i andra projekt inom Region Stockholm.

Som projekthandlingar räknas alla handlingar/all information som kommer in till eller upprättas i ett projekt oavsett vilka media de är lagrade på. Information som ska bevaras ska förvaras hos projekthuvudmannen och bör löpande registreras i projekthuvudmannens diarium/ärendehanteringssystem.

Arbetsmaterial, underlag och kopior hanteras på annat sätt, till exempel i en molntjänst som alla projektets medlemmar har direkt tillgång till. Mer om hur projekthandlingar/information ska hanteras finns att läsa i Föreskrift för hantering av allmänna handlingar i projekt inom Region Stockholm Pdf, 112.7 kB., (engelsk version finns, se styrdokument).