Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Förfrågan om arkivleverans från verksamhet inom Region Stockholm

Levererande myndighet står för alla kostnader förknippade med leveransen, inklusive transport och uppackning hos Regionarkivet. När leveransen är godkänd tillkommer inga kostnader för slutarkiverad information.

Laddar formulär...

Läshänvisningar