Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Registrator

För övriga frågor som inte rör beställningar kontakta registrator.arkiv.kultur@regionstockholm.se


Skicka inte personuppgifter via e-post. Gäller dina frågor en beställning med personnummer använd våra e-tjänster.

Senast uppdaterad den