Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

6. Märkning av volymer

För att arkivförteckningen ska fungera som sökingång måste de volymer som förtecknas märkas utifrån förteckningen, se exempel nedan.


Exempel X-nämnden Arkivförteckning

Senast uppdaterad den