Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Om webbplatsen

Cookies

Den här webbplatsen använder cookies när du använder vissa tjänster och när vi samlar in statistik för att göra förbättringar. Cookies behövs för att några av våra tjänster ska fungera, exempelvis beställningar av handlingar.

Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du neka webbplatsen att lämna en cookie. Läs mer om hur detta görs i webbläsares hjälpsektion.

Två typer av cookies används på webbplatsen

  • Sessionscookies som lagras tillfälligt under tiden du är inne på en webbsida. Den försvinner när du stänger din webbläsare.


  • Permanenta cookies som sparar en fil som ligger kvar på din dator under en bestämd tid. Den används till exempel för att de inställningar som du gör ska fungera nästa gång du kommer hit.

Anpassa webbplatsen

Cookies används för komma ihåg eventuell tillgänglighetsanpassning som besökaren ställt in.

Google Analytics

Vi använder Google Analytics för att ta fram statistik om hur våra besökare använder vår webbplats. Informationen används till att göra förbättringar av webbplatsen. Statistik för sökord sparas i 24 månader för att förbättra innehållet så att våra besökare enklare ska hitta det de söker efter. Cookies som används här lagrar ingen information som är personligt identifierande.

Inloggning

Cookies används för att identifiera inloggade användare och ge korrekta behörigheter.

Lyssnafunktion

Det krävs inte cookies för att tjänsten ska fungera. De skapas för att spara de inställningar en användare gör i inställningssidan för att användaren inte ska behöva göra samma inställning igen på nästa sida.

Citrix brandväggsinställningar

Cookies skapas av citrix och den används för brandväggsinställningar.

Tjänster som inte fungerar om du stänger av cookies

Beställningsformulär och övriga e-tjänster.


Tillgänglighetsredogörelse

Vi strävar efter att regionarkivet.regionstockholm.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare. I största möjliga mån försöker vi uppfylla de standarder som finns på webbriktlinjer.se Länk till annan webbplats. nivå WCAG 2.1 AA.

Brister i tillgänglighet

Vi är medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG på följande delar av webbplatsen:


Alla pdf-filer är ännu inte tillgänlighetsanpassade, vi arbetar med att anpassa dessa löpande och vi beräknar att det ska vara klart under 2022. Kapitlena på vägledningen som handlar om Verksamhetsbaserad informationsredovisning och Redovisa enligt allmänna arkivschemat kommer också åtgärdas under 2022-2023.

Kontakta oss om du upplever hinder

Mejla till oss på registrator.arkiv.kultur@regionstockholm.se om du vill meddela oss brister gällande tillgängligheten så ska vi försöka rätta till detta så snart vi kan.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Senast uppdaterad den