Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Leveransförberedelser

Ska du ställa i ordning ett arkiv för leverans, börja gärna med att läsa avsnitten Avgränsa leverans och Ordna, strukturera och dokumentera. Kontakta gärna oss så vet vi att en leverans är på gång. När ordningsarbetet är färdigt fyller du i en leveransförfrågan och avvaktar svar från oss. Nästa steg blir sedan att vi kommer och besiktar det som ska levereras på plats hos er. Om transport behövs kan det bokas först efter det att besiktningen godkänts.