Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Digitala format

Analoga ritningar som är digitaliserade och digitalt utskrivna 2-D ritningar från CAD eller BIM ska hanteras i ett format som är godkänt för bevarande, se Regionarkivets formatspecifikation Pdf, 440.4 kB..

Filer i digitala format bör hanteras i ett verksamhetssystem och inte i filserver (gruppdisk). Detta för att bland annat säkerställa versions-, behörighets- och filhantering.

 

För BIM- eller 3-D ritningar finns i nuläget inga godkända digitala arkivformat som hanterar 3D-modeller.

Styrdokument