Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.
Mellan 4 juli-7 augusti är det semesterstängt för leveranser av barnhälsovårdsjournaler.

Barnhälsovårdsjournaler

Endast journaler upprättade på barnavårdscentraler (BVC) som ägs och drivs av Region Stockholm får skickas till Regionarkivet för arkivering. Journaler upprättade hos privata BVC-mottagningar får alltså inte skickas till Regionarkivet. Detta gäller oavsett om journalerna är stämplade med ”Tillhör Stockholms läns landsting” eller inte.


Är du osäker på om journalen upprättats hos en privat eller regiondriven BVC-mottagning? Gör en sökning i vårt register! I registret kan du söka både på BVC-mottagningens namn och på besöksadress.

Barnhälsovård som drivs av Region Stockholm

Journalhandlingar från barnavårdcentraler som är upprättade inom Region Stockholm ska bevaras på Regionarkivet.

Journaler som tillhör andra regioner ska skickas tillbaka till respektive region.


För barn födda från och med 2009 ska inga pappershandlingar skickas till Regionarkivet utan dessa bevaras digitalt, förutom journaler för barn med skyddad identitet som fortsatt bevaras på papper. Mer information finns i Stockholms läns sjukvårdsområdes (SLSO:s) interninstruktioner för hantering av journaler i barnhälsovården. Kontakta registrator.slso@regionstockholm.se för att få den.


Endast barnhälsovårdsjournaler från födda 1989 och framåt bevaras, se gällande bevarande- och gallringsplan för vårdhandlingar på papper Pdf, 1.8 MB.. Det innebär att journaler på barn födda före 1989 eller tidigare ska gallras och inte skickas in till Regionarkivet.


Privat barnhälsovård

Barnhälsovårdsjournaler som är upprättade inom privat vård ska inte skickas in till Regionarkivet.

 

Respektive privat vårdgivare ansvarar för hanteringen av den information som upprättas. Listan över privata och landstingsägda BVC-verksamheter uppdateras kontinuerligt när vi får in information från verksamheterna.


barnhälsojournal bvcjournal Barnjournal Bhvjournal BHV BVC Barnavårdscentral BVC-verksamheter