Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

1970

Storlandstinget och arkivverksamheten

Under 70-talet inleddes ett samarbete mellan Stockholms stad och arkivverksamheten i det övriga landstinget i Stockholms län. Landstingets arkivverksamhet knöts till arkivnämnden i Stockholms stad och Stockholms stadsarkiv. Stadsarkivet blev slutarkiv för landstingets arkivhandlingar.

Senast uppdaterad den