Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.
Fotograf: Anna Molander

Fotograf: Anna Molander

Vad gör egentligen Regionarkivet?

Och vad finns det i arkivet? Varför ska vi spara på det? Befogade frågor. Här kan du se en kort film som besvarar dem.

Filmen är producerad av Region Stockholms pressavdelning.

Senast uppdaterad den