Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

1996

Verksamheten utökas

År 1996 blev Sabbatsbergs stora sjukhusarkiv, arkivlokaler och personal också en del av Landstingsarkivet. Under slutet av 90-talet fanns Landstingsarkivet på tre olika adresser inom Stockholms stad och arkivlokalerna var i princip fulla.

Senast uppdaterad den