Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

1999

Utrymmesbrist

Under slutet av 90-talet fanns Landstingsarkivet på tre olika adresser inom Stockholms stad och arkivlokalerna var i princip fulla. I juni 1999 fattades ett beslut om att hyra specialbyggda lokaler i Flemingsberg, med plats för ca 72 000 hyllmeter arkivhandlingar.

Senast uppdaterad den