Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.
Regionarkivet i Flemmingsberg

Fotograf: Anna Molander

2001

Nya arkivlokaler i Flemingsberg

Vid årsskiftet 2000/2001 stod nya arkivlokaler i Flemingsberg färdiga och Landstingsarkivet flyttade in.

Senast uppdaterad den