Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

2004

Ny verksamhet - Stockholms regionala biobankscentrum

I och med den nya biobankslagen startade Stockholms regionala biobankscentrum sin verksamhet 2004 som från början låg under Landstingsstyrelsens förvaltning, men omorganiserades och införlivades med Landstingsarkivet. Den nya organisationen fick namnet Arkiv och biobankscentrum.

Senast uppdaterad den