Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

2006

E-arkivenhet etableras

År 2006 etablerades en e-arkivenhet på Landstingsarkivet och sedan 2008 finns ett e-arkiv i drift.

Senast uppdaterad den