Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

2013

Nygammalt namn återinförs

Den 1 maj 2013 byter Arkiv och biobankscentrum namn och återtar det tidigare namnet Landstingsarkivet. Verksamheten förändras inte, utan består av verksamhetsområdena Landstingsarkivet och Stockholms regionala biobankscentrum.

Senast uppdaterad den