Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

1862

Landsting skapades i varje län

I 1862 års kommunalförordning föreskrevs att det i varje län skulle finnas ett landsting. Landstinget skulle ha ett självständigt ansvar för länets utveckling vid sidan av länsstyrelserna och kommunerna. Större städer tillhörde från början inte något landsting.

Senast uppdaterad den