Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

1971

Landstinget växer i takt med antalet invånare i Stockholm

I takt med att antalet invånare i Stockholm med omnejd ökade, växte behovet av att samordna vissa frågor för hela länet, bland annat kollektivtrafik, regionplanering och sjukvård och viss kulturell verksamhet.

 

År 1971 slogs således landstinget utanför Stockholms stad och Stockholms stads sjukvårdsdirektion samman till Stockholms läns landsting som omfattade hela länet.

Senast uppdaterad den