Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

2019

Stockholms läns landsting blir Region

Stockholms läns landsting blev den 1 januari 2019 Region Stockholm. Den 1 april bytte vi också namn till Regionarkivet.

Senast uppdaterad den