Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Beställ journal från barnavårdscentral

Handläggningstid: Upp till tre veckor för beställningar


  • Regionarkivet förvarar journal från barnavårdscentral för barn födda från och med 1989 till och med 2008.


  • Journal från barnavårdscentral på barn födda till och med 1975 kan finnas kvar hos Stockholms stadsarkiv om det gäller en mottagning eller om du gått i en skola i Stockholms stad.


  • Journal från barnavårdscentral på barn födda mellan 1976-1988 kan finnas hos Utbildningsförvaltningen.


  • Gäller det en mottagning eller om du gått i en skola i en annan kommun kontaktar man respektive kommunarkiv.

  • För barn födda utanför Stockholms län skickas journalen från barnavårdscentralen direkt till hemmahörande region efter avslutad skolgång i Stockholm.

Privatperson
Verksamhetsrepresentant

barnhälsojournal bvcjournal Barnjournal Bhvjournal BHV BVC Barnavårdscentral BVC-verksamheter

Senast uppdaterad den