Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Tillsynsarkivarier

Regionarkivets rådgivning riktar sig till myndigheternas arkivorganisation, dvs. arkivarie, arkivansvarige och arkivredogörare. Har du frågor om informationshantering eller arkivvård ska du i första hand vända dig till dem. Vid behov tar de sedan kontakt med oss. • Christina Andersson
 • christina.andersson@regionstockholm.se
  • Tillsyn över:
  • Danderyds sjukhus AB
  • Film Stockholm
  • Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
  • Kulturförvaltningen
  • Patientnämndens förvaltning
  • Smittskydd Stockholm
  • S:t Eriks ögonsjukhus AB
  • Stockholms läns Äldrecentrum
  • Utö Havsbad AB
  • Vårdens kunskapsstyrningsnämnd
  • Förvaltare av:
  • Anvisning för arkivansvarig och arkivredogörare
  • Bevarande- och gallringsplan för administrativa handlingar
  • Bevarande- och gallringsplan för information publicerad på webbsidor
  • Övriga ansvarsområden:
  • Kontaktperson för inspektioner
  • Regionarkivets nyhetsbrev
 • Emely Norman
 • emely.norman@regionstockholm.se
  • Tillsyn över:
  • Regionledningskontoret
  • Stockholms läns sjukvårdsområde
  • Förvaltare av:
  • Bevarande- och gallringsplan för handlingar inom forskningsverksamhet
  • Bevarande- och gallringsplan för information publicerad på webbsidor
  • Föreskrift för leveranser till Landstingsarkivet
  • Föreskrift för projekthandlingar
  • Övriga ansvarsområden:
  • Ordlista för dokumenthantering och arkiv
  • Vägledning Arkiv- och informationshantering
 • Lisa Mörk
 • lisa.mork@regionstockholm.se
  • Tillsyn över:
  • Film Stockholm AB
  • Folktandvården i Stockholms län AB
  • Färdtjänstnämnden
  • Förvaltning för utbyggd tunnelbana
  • Karolinska Universitetssjukhuset
  • Medicarrier AB
  • Regionledningskontoret
  • SL AB
  • SL Finans AB
  • SL Nya Tunnelbanan AB
  • Spårvägsmuseet
  • Stockholms läns sjukvårdsområde
  • Tobiasregistret
  • Trafikförvaltningen
  • Waxholmsbolaget
  • Förvaltare av:
  • Anvisningar för arkivlokaler och analoga handlingar
  • Bevarande- och gallringsplan för administrativa handlingar
  • Bevarande- och gallringsplan för information inom inköp och upphandling
  • Bevarande- och gallringsplan för vårdhandlingar på papper och andra analoga format
  • Bevarande- och gallringsplan för digital journalinformation
 • Peder Fallenius
 • peder.fallenius@regionstockholm.se
  • Tillsyn över:
  • Ambulanssjukvården i Storstockholm AB
  • Landstingshuset i Stockholm AB
  • Locum AB
  • Revisionskontoret
  • Serviceförvaltningen
  • SLL Internfinans AB
  • Stockholms Konserthusstiftelse
  • Södersjukhuset AB
  • Förvaltare av:
  • Anvisning för arkivansvarig och arkivredogörare
  • Bevarande- och gallringsplan för ekonomihandlingar
  • Bevarande- och gallringsplan för handlingar inom forskningsverksamhet
  • Bevarande- och gallringsplan för personalhandlingar
  • Föreskrift för verksamhetsbaserad informationsredovisning (VIR)
  • Föreskrift för projekthandlingar
  • Övriga ansvarsområden:
  • Införande av verksamhetsbaserad informationsredovisning (VIR)
  • Kontaktperson för Regionarkivets utbildningar och studiebesök
 • Therése Almsätter
 • therese.almsatter@regionstockholm.se
  • Tillsyn över:
  • Förvaltning för utbyggd tunnelbana
  • Serviceförvaltningen
  • Skärgårdsstiftelsen
  • SL Nya Tunnelbanan AB
  • Södertälje sjukhus AB
  • Utö Havsbad AB