Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Utbildning för arkivredogörare

Enligt riktlinjen för informationshantering och arkiv för Region Stockholm ska varje myndighet inom regionen utse arkivansvarig och arkivredogörare. Regionarkivet anordnar kurser för arkivredogörare ett par gånger per termin.

När nya kurstillfällen finns tillgängliga annonseras de här.

Utbildningstillfällena kommer på grund av rådande omständigheter att vara digitala. Välkommen att anmäla dig till arkivredogörarutbildning på Teams.


Utbildningen är 2x45 minuter lång med en 15 minuter lång paus mellan passen. Cirka en vecka före utbildningstillfället får du en inbjudan till utbildningen där det finns en länk för att ansluta till Teams-mötet.

Kurstillfällen

Inga kurstillfällen inplanerade just nu.

Kursinnehåll

  • Vad förväntas av mig som arkivredogörare?
  • Vilka teoretiska kunskaper behöver jag?
  • Vad ingår i min roll som arkivredogörare?
  • Regler och rutiner som gäller för informations- och dokumenthantering
  • Arkivvård
  • Offentlighet och sekretess
  • Registrering och utlämnande av allmän handling
  • Gallring
  • Informationsredovisning
  • Förvaring av arkiv

Vem kan jag kontakta?

Kontakta Peder Fallenius om du vill veta mer om våra utbildningar eller har frågor om kommande utbildningar.


Senast uppdaterad den