Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Ny bevarande- och gallringsplan

Kulturnämnden har antagit en ny bevarande- och gallringsplan för loggar Pdf, 217.4 kB.. Planen gäller från den 22 februari 2023.

De regiongemensamma bevarande- och gallringsplaner hittar du under Bevara och gallra. Den uppdaterade planen är även sökbar i vår sökfunktion för bevarande- och gallringsregler.

Senast uppdaterad den