Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Uppdaterad bevarande- och gallringsplan

Kulturnämnden har antagit en uppdaterad version av bevarande- och gallringsplan för handlingar inom administrativ verksamhet Pdf, 820.4 kB.. Planen gäller från den 18 maj 2022.

Uppdateringen gäller endast en ändring avseende bevarande och gallring av handlingstypen Begäran enligt EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (artiklarna 15-21).

 

De regiongemensamma bevarande- och gallringsplaner hittar du under Bevara och gallra. Den uppdaterade planen är även sökbar i vår sökfunktion för bevarande- och gallringsregler.

Senast uppdaterad den